ReadyPlanet.com


ปลอมเอกสารรับรองเงินเดือน


 สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าดิฉันได้ทำเอกสารรับรองเงินเดือนของบริษัทที่เคยทำงานอยู่ขึ้นมาเอง (ตอนนี้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว) แล้วดิฉันได้ใส่ชื่อเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานด้วยกันในตอนที่ดิฉันยังเป็นพนักงานอยู่ระบุชื่อว่าเป็นhr แต่เพื่อนร่วมดิฉันไม่ม่ส่วนรู้เห็นซึ่งดิฉันทำเองคนเดียว การกระทำในที่นี้ ทำขึ้นเพื่อยื่นคำขอเพิ่มวงเงินในบัตรกดเงินสดเท่านั้น ดิฉันจะมีความผิดฐานใดบ้างคะ ตอนนี้เครียดมากเลย ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ไม่รู้ว่าบริษัทจะเอาเรื่องยังไงบ้างค่ะ ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะผู้ตั้งกระทู้ แนน :: วันที่ลงประกาศ 2022-08-02 16:23:20 IP : 171.96.221.162


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4463329)

 การปลอมแปลงเอกสาร

 ตามข้อเท็จจริง  ถือว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร  ตาม ปอ. ม.264 มีโทษจำคุก สามปี ปรับหกหมื่นบาท...ส่วนเพื่อนในเมื่อเขาไม่มีส่วนร่วมในการกระทำ   เขาก็ไม่มีความผิด  แต่เขาอาจจะเป็นผู้เสียหาย ที่แจ้งความดำเนินคดีกับคุณได้   สำหรับบริษัทที่เคยทำงาน  ถือว่าเป็นผู้เสียโดยตรง  และธนาคารที่คุณนำเอกสารที่ปลอมแปลงไปใช้อ้างอิง  ก็เป็นผู้เสียหายโดยตรง  ถ้าเขาแจ้งความดำเนินคดี คุณก็คงลำบาก  แต่สถาบันการเงินอาจจะไม่ต้องการค้าความกับใคร  อาจปล่อยไปเลยตามเลยก็ได้    แต่ถ้าการใช้เอกสารปลอมนั้นทำให้ธนาคารเพิ่มวงเงินให้คุณสูงขึ้น  เพื่อกดเงินมาใช้  ธนาคารอาจจะดำเนินคดีก็ได้....ถ้าถูกดำเนินคดี   ก็ควรให้การรับสารภาพแต่แรก  ทั้งในชั้นตำรวจ อัยการและศาล   ศาลคงปรานีลงโทษสถานเบา   น่าจะ...ไม่ถูกจำคุก แต่ให้รอกาลงโทษไว้ และคุมประพฤติ  ....คำเตือน...อย่าไปหลงเชื่อใครก็ตาม ให้คิดต่อสู้คดี   ถ้าใช้แนวทางต่อสู้ให้พ้นผิด  ก็สามารถทำได้   แต่หลักฐานชัดเจนเช่นนี้ คงรอดลำบาก  ศาลคงไม่ปรานี  อาจจะ..ให้จำคุกก็ได้   ด้วยความปรารถนาดี ครับ

แนวคำพิพากษาศาลฏีกาเทียบเคียง

  ฎีกาที่ 4495/2548

คำว่า "เอกสาร" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(7) หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งทำให้ปรากฏความหมายด้วยอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นใดอันเป็นหลักฐานความหมายนั้น ดังนั้น เอกสารจะมีขึ้นในรูปใด ๆ ก็ได้ การปลอมเอกสารจึงไม่ต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อน
จำเลยปลอมหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคำรับรองความเห็นชอบของกำนันโดยลงลายมือชื่อปลอมบุคคลทั้งสองในหนังสือลาออก กับปลอมหนังสือขอแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยจำเลยลงลายมือชื่อปลอมของกำนันลงในเอกสารเพื่อแสดงว่าจำเลยได้ร่วมกับกำนันพิจารณาคัดเลือกและจัดทำหนังสือขอแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสนอต่อนายอำเภอตามระเบียบ เป็นการทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ จึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร

  ให้วางโทษปรับจำเลยกระทงละ 6,000 บาท อีกสถานหนึ่งลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงลงโทษปรับกระทงละ 3,000 บาท เรียงกระทงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมลงโทษปรับ 6,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 3 ปี และคุมความประพฤติจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยฟัง โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร ให้จำเลยละเว้นการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดทำนองนี้อีกกับให้กระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรมีกำหนด 30 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2022-08-03 09:04:55 IP : 223.205.216.227[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.